Available courses


                          ISPRING SUITE

Nhóm 2

HD dowload và cài đặt phần mềm
HD soạn thảo bài giảng
HD tạo bài kiểm tra dùng phần mềm này
Game show có nội dung kiến thức liên quan bài giảng

Nhóm 4

HD dowload và cài đặt phần mềm 
HD soạn thảo bài giảng
HD tạo bài kiểm tra dùng phần mềm này
Game show có nội dung kiến thức liên quan bài giảng

Nhóm 5:
 Trí Việt E.Learning là phần mềm giáo dục đầu tiên được Hương Việt 
 phát triển và đưa ra thị trường vào năm 2011. Phần mềm được bảo hộ quyền
 tác giả tại chứng nhận bản quyền số 2622/2013/QTG do Cục Sở hữu trí tuệ
 Việt Nam cấp ngày 11/7/2013.
Tính năng sản phẩm:
  • Công cụ soạn thảo tối ưu cho tất cả các môn học
  • Template, layout đa dạng
  • Hiệu ứng trang và đối tượng
  • Bản đồ tư duy
  • Câu hỏi tương tác
  • Công cụ đa phương tiện
  • Tương thích phần mềm Office hiện hành
  • Đồng bộ nội dung và thuyết minh bài giảng
  • Đóng gói chuẩn E.Learning

Nhóm 7:

1. Tạo Ngân hàng câu hỏi word, tạo câu hỏi thủ công trên Moodle.

2. Tạo Ngân hàng câu hỏi theo chuẩn Aiken

3. Tạo Ngân hàng câu hỏi theo chuẩn Gift

4. Tạo và thiết lập bài kiểm tra, thống kê kết quả, phản hồi người học. 

Nhóm 8
                1./ Giới thiệu và lợi ích của phần mềm đồ họa Adobe illustrator
                2./ Hướng dẫn cài đặt phần mềm đồ họa Adobe illustrator
                3./ Trình  bày sản phẩm: Thiết kế Logo bằng phần mềm Adobe illustrator.
                4./ Trình  bày sản phẩm: Thiết kế Banner bằng phần mềm Adobe illustrator.

Nhóm 9

Nội dung:

- Hướng dẫn download  cài đặt và sử dụng phần mềm Scracth 3.17

- Hướng dẫn thiết kế sản phẩm tự chọn Scracth 3.17

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm trình chiếu Powerpoint

- Hướng dẫn thiết kế sản phẩm tự chọn PowerpointNội dung:

- Hướng dẫn downlaod và cài đặt phần mềm Moodle, Xampp.

- Hướng dẫn sửa lỗi trong quá trình cài đặt.

- Tổ chức các khóa học trên phần mềm đã cài đặt.

- Tạo ngân hàng câu hỏi và thiết lập bài kiểm tra, thống kê kết quả, phản hồi người học.